Uitgangspunten Regio Zuid

Uitgangspunten voor de Ral Zuid

De samenwerkingsregio heeft de volgende uitgangspunten voor de realisatie van haar opgave.

  1. Prioriteit afhankelijk van meest urgente opgave. De ontwikkelingen rondom elektrificatie voor OV en personenvervoer zijn het verst gevorderd. Dit maakt dat de urgentie om daar aan de slag te gaan hoger is dan bij andere modaliteiten zoals zwaarder vrachtvervoer.
  2. Ontwikkelingen worden per laadtype of laadlocatie benaderd. Laadinfrastructuur kan waar mogelijk door meerdere modaliteiten gebruikt worden (bijv. bestelvoertuig of e-truck aan een 22 kW lader voor personenvoertuigen) en dit dubbelgebruik komt van pas in de eerste fase(n) van de transitie naar volledig elektrische voertuigen.
  3. De ‘Ladder van Laden’ centraal. Bij de keuze voor laadinfrastructuur houden we de ladder van laden aan. Dat wil zeggen dat laadinfrastructuur op eigen terrein de voorkeur geniet gevolgd door private laadvoorziening in de openbare ruimte en laadinfrastructuur in de (semi)publieke ruimte. Snelladen zien we als aanvullende voorziening. Verlengd private aansluitingen (VPA) worden niet (meer) als standaard gefaciliteerd in de regio, omdat blijkt dat deze niet als volwaardige openbare laadpunten kunnen worden ingezet. Dit laden vanuit een woning naar een openbare parkeerplaats met een kabel over of onder de stoep is ongewenst en maakt het juridisch (publiek vs privaat) zeer complex.
  4. Sturen op laadzekerheid. De precieze hoeveelheid benodigde laadpunten laat zich moeilijk voorspellen. De samenwerkingsregio kiest er daarom voor om te sturen op laadzekerheid. Dat kan door (1) de laaddruk actief te monitoren of (2) het proactief plaatsen van laadinfrastructuur op basis van prognoses. Aantallen worden gebruikt als indicatie maar niet als exacte streefgetallen.
  5. Actieve ondersteuning op lokaal niveau. De samenwerkingsregio hecht er waarde aan dat gemeenten zelf de regie nemen en een lokaal toepasbare en gerichte visie opstellen met betrekking tot laadinfrastructuur. Om dit te faciliteren (zoals gesteld in de NAL) focust de regio zich op het ondersteunen van gemeenten en besteedt zij er aandacht aan dat verschillende onderwerpen op het juiste niveau worden afgehandeld. De samenwerkingsregio zorgt voor heldere communicatie tussen de verschillende schaalniveaus.

 

Terug naar vorige pagina

Cookie-instellingen