Waar zijn de prognosestudies op gebaseerd?

De Storymap Laadprognoses is gebaseerd op de ElaadNL Outlook ‘Bedrijventerreinen in Beweging’. Factsheet 2 gaat over kansen en beperkingen. Factsheet 3 geeft antwoorden op veelgestelde vragen over CBS-dataset rustplaatsdata.

De Outlook 'Bedrijventerreinen in Beweging' maakt gebruik van de laatste inzichten van het CBS over de locaties waar bestel- en vrachtwagens ’s nachts staan. Deze zogenaamde rustplaatsdata zijn belangrijke indicatoren waar de voertuigen zullen laden. Daarnaast maakt het CBS onder andere gebruik van registratiegegevens van het RDW en ritdata van voertuigen. Meer over de data en prognosestudies staat in de volgende factsheets.

Factsheet 2: Prognosestudies laden op bedrijventerreinen – kansen en beperkingen. De factsheet geeft inzicht in hoe prognoses worden opgesteld, en wat de beperkingen zijn (onder andere in de beschikbare data).

Factsheet 3: De Outlook Bedrijventerreinen maakt gebruik van de laatste inzichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze factsheet bevat antwoorden op veelgestelde vragen over deze CBS-dataset.

Cookie-instellingen