Laadprognoses bedrijventerreinen omzetten naar beleid

De logistieke sector telt meer dan 1 miljoen bestel- en vrachtvoertuigen. Hoe zullen die straks gaan laden? Een goed startpunt voor beleidsmakers om deze vraag te beantwoorden, is de ‘Handreiking uitrol van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen’. Om vervolgens te weten met welke laadvraag je in jouw gemeente te maken krijgt hebben we de Storymap Laadprognoses ontwikkeld. De kaarten geven per bedrijventerrein inzicht in het geschatte aantal voertuigen, de mate van elektrificatie en vermogen dat wordt verwacht tot 2050.

Hoe kun je deze laadprognoses nu het beste interpreteren? En vervolgens vertalen naar concreet beleid? De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) legt het je uit in een reeks factsheets.

Factsheets 1 tot en met 5 gaan vooral over de prognoses, factsheets 6 en 7 over de vertaalslag naar laadinfrastructuurbeleid. Hieronder worden de stappen kort toegelicht, met links naar de factsheets.

 
Een momentje...
    Cookie-instellingen