Hoe controleer ik de uitkomsten van de prognoses?

Om vast te stellen welke dit zijn, ook op lokaal niveau, adviseren we gemeenten om een grove check op laadprognoses uit te voeren. In factsheet 5 staat beschreven welke stappen je daarbij kunt volgen.

Onderdeel van de Storymap Laadprognoses is een dashboard. Hierin kun je bedrijventerreinen rangschikken op verwacht laadvermogen in een bepaald jaartal, onder andere 2030. Voor veel NAL-regio’s en gemeenten is dit dashboard een belangrijk startpunt om beleid voor bedrijventerreinen op te stellen.

Bij het rangschikken is het belangrijk om de laadprognoses te valideren, het zijn immers indicaties. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een lokale ‘grove check’. De Vliegende brigade ondersteunt beleidsmakers hierbij en voert in samenwerking met provincies, gemeenten en netbeheerders een landelijke grove check uit. De Vliegende brigade heeft als doel samen met gemeenten te komen tot een landelijke top 200 tot 300 met bedrijventerreinen met de meeste (verwachte) netimpact (‘prioritaire bedrijventerreinen’).

In deze landelijke grove check kijken we naast netcongestie ook naar ontbrekende informatie, zoals plannen voor nieuwe bedrijventerreinen.

Factsheet 5: Grove check laadprognoses bedrijventerreinen. De factsheet geeft de stappen weer die je als gemeente kunt volgen om de prioritaire bedrijventerreinen per regio vast te stellen.

Cookie-instellingen