Fysieke veiligheid en cyber security

Van het rijden tot en met het opladen, elektrisch vervoer moet veilig zijn. Voor de NAL wergroep ‘Fysieke veiligheid en cyber security’ is dat de voorwaarde voor een succesvolle uitrol van laadinfrastructuur.

De werkgroep houdt zich dan ook bezig met o.a. onderzoek dat moet leiden tot uniforme veiligheidseisen die aanbestedende partijen kunnen opnemen. Dat schept ook duidelijkheid voor de markt. Waar nodig levert de werkgroep input voor aanpassing van regelgeving. Dit geldt ook voor cyber security, waar een taakgroep apart aandacht aan zal besteden.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen