Werkgroepen

Werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke actie en zullen de voortgang terugkoppelen aan het secretariaat (RVO). Werkgroepleden kunnen leden van de stuurgroep, samenwerkingsregio’s of marktpartijen zijn. Zij werken acties uit die generiek voor het land zijn, de opgedane kennis kan vervolgens door de regio’s in hun specifieke situatie worden toegepast.

De werkgroepen richten zich op de volgende thema’s:

Een momentje...
 • Communicatie

  Deze werkgroep draagt door middel van communicatie bij aan de doelen van de NAL en ondersteunt de Stuurgroep en Werkgroepen in hun in- en externe communicatie.

 • Fysieke veiligheid en cyber security

  Van het rijden tot en met het opladen, elektrisch vervoer moet veilig zijn. Voor de NAL wergroep ‘Fysieke veiligheid en cyber security’ is dat de voorwaarde voor een succesvolle uitrol van laadinfrastructuur.

 • Logistiek

  De logistieke sector schakelt nu ook steeds meer over op elektrisch vervoer. De NAL werkgroep ‘Logistiek’ richt zich specifiek op deze sector en de behoeftes en noodzakelijke aanpassingen voor het realiseren van een minimale verminderde uitstoot van 7,3 megaton CO2 in 2030.

 • Open protocollen en markten

  Overal je auto opladen tegen een scherpe prijs. Dat is een van de prioriteiten van de NAL werkgroep ‘Open protocollen en open markten’.

 • Slim Laden voor Iedereen

  Het kernteam Slim Laden voor Iedereen beschouwt elektrisch vervoer een geweldige kans voor de energietransitie. Nu het aanbod door wind- en zonne-energie steeds groter wordt, kunnen elektrische voertuigen voor stabilisering zorgen.

 • Versnellen proces

  Om elektrisch vervoer te stimuleren moeten elektrische rijders het vertrouwen hebben dat er voldoende plekken zijn om op te laden.

  Cookie-instellingen